BevoorradingstroepenAardewerk tegel van de Opleidings Centrum Intendance.