Bevoorradingstroepen



Aardewerk tegel van de Opleidings Centrum Intendance.