IGK


Luit-Gen. marn. Frank van Sprang

De taak van de IGK is om de minister van defensie van informatie te voorzien bij vraagstukken die betrekking hebben op de gehele krijgsmacht. Zodoende is de IGK regelmatig op bezoek op de diverse werkvloeren binnen defensie om gesprekken te voeren met de collega's. Per jaar komt dit neer op 1/3 deel van de eenheden van de gehele krijgsmacht, en de missiegebieden.

 

De andere zeer belangrijke taak van de IGK is het veteranenbeleid. Vandaar dat hij ook de rol vervult van Inspecteur der veteranen.

 

En de IGK is zelfs ook de Inspecteur der Reservisten

 

Tevens vervult de IGK en zijn staf ook de taak om voor militairen en thuisfront problemen op te lossen. Op wat voor vlak ook, zij hebben een luisterend oor, en vanwege de positie en kennis ook een passend antwoord wat men kan doen. Soms niet het gewenste antwoord die men wil horen, maar zij hebben echt een hart om ieder zo ver mogelijk te helpen.