Ereveld Loenen


Nationaal Ereveld loenen is de laatste rustplaats voor bijna 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers, militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de 2de wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna, zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens internationale (vredes) missies.

 

De graven op het ereveld liggen bijna onopvallend verspreid over een bosgebied.

Hier zijn geen rechte rijen met kruisen, maar graven ingericht met liggende stenen. 

Snellink naar Ereveld Loenen