Verjaardagskalender


Januari

01 LVA                                                                1913

09 Koninklijke Landmacht                              1814


Februari

18  Verbindingsdienst                                         1874

21  Korps Rijdende Artillerie                              1793


Maart

11  Koninklijke Luchtmacht                                    1953/  LVA 01-01-1913

20 Intendance Troepen                                         1905

20 Regiment Technische Troepen                       1941

22  Korps Commando Troepen                             1942


April

07 Regiment Geneeskundige Troepen                  1869

16 298ste squadron                                                  1946


Mei

15 Regiment Genie Troepen                               1748

29 Mil. Inlichtingen en Veiligheidsdienst         2002


Juni


Juli

01 Regiment van Heutsz                                       1950

01 Regiment Infanterie Johan Willem Friso       1950

01 Regiment Infanterie Chasse                            1950

01 Regiment Infanterie Menno van Coehoorn   1950

01 Regiment Huzaren Prins Alexander                1950

07 Garde Regimenten Grenadiers en Jagers      1829

08 Militaire Administratie                                     1795


Augustus

04 Korps Nationale Reserve                              1914

07 Regiment Infanterie Oranje Gelderland     1896

27 Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene     1941


September

02 Huidige Korps Veld Artillerie                       1974

_ Regiment Stoottroepen                                  1944


Oktober

04 240 Dienstencompagnie                            2005

15 NDVN                                                             1950

24 Verenigde Naties                                          1945

26 Koninklijke Marechaussee                          1814

30 Milva                                                               1951

31 Marva                                                              1944


November

_  Regiment Huzaren van Sytzama                     1813

01  Luva                                                                    1951

06 EODD                                                                  1944

23 Regiment Limburgse Jagers                             1813

24 Koninklijke Militaire Academie                        1828

25 Regiment Huzaren van Boreel                         1813


December

04  Sinte Barbara

10  Korps Mariniers                                                1665

20  Vrouwen Hulp Korps                                       1943


_ Regiment Huzaren Prins van Oranje               1979

_ Korps Veld artillerie                                           1677  

_ Inspecteur Generaal der Krijgsmacht

_ Aan en Afvoer Troepen                                       1913

_Psychologische & Sociologische Dienst            1973