Verjaardagskalender


Januari

01 102 COTRCIE                      2023

01 LVA                                        1913

08 (Koninklijke) Marine          1488

09 Koninklijke Landmacht      1814

11 Prinses Irene Brigade          1941

11 Korps Veld Artillerie            1677

13 Regiment Huzaren Prins van Oranje        1979   +20-11-2020


Februari

18 Verbindingsdienst             1874

19 KTOMM Bronbeek             1863

21 Korps Rijdende Artillerie   1793


Maart

01  PHOENIX OC-CLAS                     2013

11  Koninklijke Luchtmacht                  1953/  LVA 01-01-1913

17 140 Zware Transport Compagnie   2005

20 Intendance Troepen                       1905

20 Regiment Technische Troepen     1941

22  Korps Commando Troepen           1942


April

01 DICO, CDC, DOSCO                         1996

07 Regiment Geneeskundige Troepen  1869

12 Orkest Koninklijke Marechaussee   1950

14 Bevoorrading en Transport Commando 2015

16 298ste squadron                                  1946

30 Sterfdag Luitenant-Admiraal Michiel de Ruyter    1676


Mei

01 Vlb. Woensdrecht   1946

15 Regiment Genie Troepen           1748

15 12GGW                               1975    +01-04-1988

20 Geestelijke verzorging Marine    1921

29 Mil. Inlichtingen en Veiligheidsdienst   2002

29 Internationale dag UN peacekeepers


Juni

15 103 verkenningsbataljon    1961


Juli

01 Regiment van Heutsz                                       1950

01 Regiment Infanterie Johan Willem Friso       1950

01 Regiment Infanterie Chasse                            1950

01 Regiment Infanterie Menno van Coehoorn   1950

01 Regiment Huzaren Prins Alexander                1950   +20-11-2020

07 Garde Regimenten Grenadiers en Jagers      1829

08 Militaire Administratie                                     1795


Augustus

04 Korps Nationale Reserve                              1914

07 Regiment Infanterie Oranje Gelderland     1896

18 Marine Luchtvaart Dienst                      1917

21 BIDKL                                                           1945

27 Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene     1941


September

01 Humanistisch Geestelijke Verzorging  1964

02 Huidige Korps Veld Artillerie   1974

_ Regiment Stoottroepen             1944


Oktober

01 Aan en Afvoer Troepen      1947

02 Whiskey Infanteriecompagnie 1972   +1990

04 240 Dienstencompagnie      2005

15 NDVN                                       1950

24 Verenigde Naties                   1945

26 Koninklijke Marechaussee   1814

30 Milva                                       1951

31 Marva                                       1944


November

_  Regiment Huzaren van Sytzama  1813

01  Luva                                                 1951

01 Multicultureel Netwerk Defensie  2003

01 1GGW                                               1959

06 EODD                                               1944

20 Regiment Huzaren Prinses Catharina Amalia 2020

20 Korps Inlichtingen & Veiligheidn Prinses Alexia 2020

20 Korps Communicatie & Engagement Prinses Ariane 2020 

23 Regiment Limburgse Jagers          1813

24 Koninklijke Militaire Academie     1828

25 Regiment Huzaren van Boreel       1813


December

01 313 squadron                    1953

04  Sinte Barbara

10  Korps Mariniers                  1665

20  Vrouwen Hulp Korps         1943


_ Korps Veld artillerie                                           1677  

_ Inspecteur Generaal der Krijgsmacht

_ Aan en Afvoer Troepen                                       1913

_Psychologische & Sociologische Dienst            1973

01 Militair Revalidatie Centrum Aardenburg 1946